JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vu Sư: Tại Tu Tiên Thế Giới Trường Sinh Cầu Thật

64 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2023
Số Chữ 665,075
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 9,219
Liên Hệ Mua Text Free: 261 chương
Cần Mua: 299.6k chữ của 145 Chương; Tổng tiền: 78.5k vnđ
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Free: 261 chương
Cần Mua: 299.6k chữ của 145 Chương; Tổng tiền: 78.5k vnđ
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Vu Sư: Tại Tu Tiên Thế Giới Trường Sinh Cầu Thật
Đã có 2 người đánh giá / Tổng đề cử

Tô Dương mang theo phân tích Chip hai độ xuyên qua, từ Vu sư thế giới lại đến tu tiên thế giới.
Tu tiên giả họa phong biến đổi, trở thànhtu chân giả.
Tu chân giả, tri thức tức chân lý, mà chân lý trường tồn!

Mới nhất
3 tháng trước
    Tổng đề cử 2
    Tuần 22
    Tháng 3187
    loading
    loading