JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trùng Sinh 1978: Từ Hôm Nay Trở đi Làm ông Trùm

117 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2023
Số Chữ 2,995,948
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 17,683
Liên Hệ Mua Text Free: 1049 chương
Cần Mua: 1.8tr chữ của 780 Chương; Tổng tiền: 429.2k vnđ
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Free: 1049 chương
Cần Mua: 1.8tr chữ của 780 Chương; Tổng tiền: 429.2k vnđ
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Trùng Sinh 1978: Từ Hôm Nay Trở đi Làm ông Trùm
Đã có 5 người đánh giá / Tổng đề cử