JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai Giới Làm Ruộng Trùm Wikidich

47 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Dị Năng Đam Mỹ Hiện Đại Cổ Đại Cổ Đại Đam Mỹ
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 1,867,352
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 466,422
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Hai Giới Làm Ruộng Trùm Wikidich
Đã có 135 người đánh giá / Tổng đề cử

Làm giàu, từ hai giới làm ruộng bắt đầu.

Bổn văn đề cập hai giới xuyên qua, tây huyễn làm ruộng, ma thú, tinh linh trùng, đấu khí, dị năng……

Keyword: Hai giới làm ruộng trùm, Diệp Ức Lạc, hai giới, làm ruộng

Mới nhất
3 ngày trước
    Tổng đề cử 135
    Tuần 1000
    Tháng 5549
    loading
    loading